Prírubové a hrdlové tvarovky


Kolena P DN 40-2000


04priru1.gif
 • ochrana pri základnej rade: vnútorný a vonkajší bitumenový náter
 • ďalšie ochrany prosíme konzultovať
1/4 1/8 1/16 1/32
90° 45° 22 1/2° 11 1/4°
DN 40-1200 DN 40-2000 DN 40-2000 DN 40-2000

Odbočky A (2 hrdla / príruba)


04odbocky3.gif
 • pre DN 60 - 2000 (DN 2000 prosíme konzultovať)
 • pri tvarovkách DN 1100 - 2000 prosíme konzultovať odbočky dn 700 - 1000
 • ochrana pri základnom rade: vnútorná aj vonkajšia bitumenová farba
 • ochrana pri rade STANDARD TT: vnútorná bitumenová farba alebo epoxidový náter, vonkajší epoxidový náter
 • tvarovky 250/100, 300/100, 350/100, 400/100, 500/100, 600/200, 700/250, 800/250, 900/250, 1000/250, 1100/250, 1200/250, 1400/400, 1500/400, 1600/400 a 1800/600 môžu byť taktiež s nábehmi pre odkalenie, vypušťanie
04odbocky4.gif 04odbocky5.gif04odbocky6.gif

Odbočky T (2 príruby / príruba)


04priru4.gif
 • ochrana pri základnom rade: vnútorná aj vonkajšia bitumenová farba
 • ostatné ochrany prosíme konzultovať
 • tvarovky 250/100, 300/100, 350/100, 400/100, 500/100, 600/200, 700/250, 800/250, 900/250, 1000/250, 1200/250, 1400/400, 1500/400, 1600/400 a 1800/600 môžu byť taktieť s nábehmi pre odkalenie, vypušťanie
04priru5.gif

DN dn DN dn DN dn DN dn
40 40 200 125 450 100 900 200
60 40 150 150 250
60 200 200 400
65 40 250 60 250 600
60 65 300 900
65 80 350 1000 150
80 40 100 400 200
60 150 450 250
65 200 500 100 300
80 250 150 400
100 40 300 60 200 600
60 65 250 1000
65 80 300 1100 konz.
80 100 400 1200 200
100 150 500 250
125 40 200 600 100 300
60 250 200 400
65 300 300 600
80 350 60 400 1000
100 65 500 1200
125 80 600 1400 400
150 40 100 700 150 600
60 150 200 1400
65 200 250 1500 400
80 250 400 600
100 350 600 1500
125 400 80 700 1600 300
150 100 800 150 400
200 40 150 200 600
60 200 250 1000
65 250 400 1600
80 300 600 1800 600
100 400 800 2000 konz.

Redukcia RP


04priru6.gif
 • ochrana pri základnom rade: vnútorná aj vonkajšia bitumenová farba
 • ostatné ochrany prosíme konzultovať
04priru7.gif
DN dn DN dn DN dn
60 40 150 80 600 400
50 100 450
65 40 125 500
50 200 100 700 500
80 40 125 600
50 150 800 500
60 250 125 600
65 150 700
100 40 200 900 700
50 300 150 800
60 200 1000 800
65 250 900
80 350 200 1100 1000
125 40 300 1200 1000
50 400 250 1400 1200
60 300 1500 1200
65 350 1400
80 450 300 1600 1200
100 350 1400
150 40 400 1500
50 500 350 1800 1600
60 400 2000 konz.
65 450

 


Príruby redukčné DN 100-2000


04priru8.gif
 • ochrana pri základnom rade: vnútorná aj vonkajšia bitumenová farba
 • ostatné ochrany prosíme konzultovať
04priru8a.gif        04priru8b.gif        04priru8c.gif

DN dn DN dn DN dn
100 40 400 150 1000 250
200 80 200 300
100 250 700
125 300 800
250 100 600 100 1400 800
300 100 150 1000
150 200 1600 800
200 450 1200
350 250 700 500 1800 Konz.
400 100 1000 200 2000 Konz.

Príruby zaslepovacie X DN 60-2000


04priru8.gif
 • ochrana pri základnom rade: vnútorná aj vonkajšia bitumenová farba
 • ostatné ochrany prosíme konzultovať
04priru8d.gif
 

Tvarovky prírubové s hladkým koncom F DN 60-2000


04priru9.gif
04priru9b.gif
 • F kusy môžu byť odliate vcelku alebo s navarenou prírubou
 • do DN 600 je pri typovej dĺžke príruba otočná
 • ochrana pri základnom rade (tvarovky odlievané vcelku): vnútorná aj vonkajšia vrstva bitumenová farba
 • ochrana pri základnom rade (tvarovky s navarenou prírubou): vnútorná odstredivo nanesená cementová výstelka, vonkajšia tepelne nanášaný kovový zinok (200 g/m2) a bitumenová farba, príruba a návarok bitumenová farba
 • ochrana pri rade STANDARD TT: vnútrná bitumenová farba alebo epoxidový náter, vonkajší epoxidový náter
DN L (mm) DN L (mm) DN L (mm)
60 350 350 450 1000 600
80 350 400 480 1100 600
100 350 450 500 1200 600
125 350 500 520 1400 710
150 400 600 560 1500 750
200 400 700 600 1600 780
250 400 800 600 1800 845
300 450 900 600 2000 885
 

Tvarovky prírubové s hrdlom E DN 60-2000


04tvarovkyprir.gif
 • ochrana pri základnom rade: vnútorná aj vonkajšia vrstva bitumenová farba
 • ochrana pri rade STANDARD TT: vnútrná bitumenová farba alebo epoxidový náter, vonkajší epoxidový náter
04tvarovkyprir2.gif   04tvarovkyprir3.gif
 

Tvarovky prírubové TP DN 60-2000


04priru91.gif
 • dĺžka 0,25 m nebo 0,5 m
 • ochrana pri základnom rade: vnútorná aj vonkajšia vrstva bitumenová farba
 • ostatné ochrany prosíme konzultovať
04priru92.gif

Tvarovky prírubové s hladkým koncom a navarenou kotviacou prírubou FK DN 60-2000


04priru93.gif

04priru93a.gif

04priru93b.gif
 • TPK kusy môžu byť odliate vcelku alebo s navarenými prírubami
 • ochrana pri tvarovkách odlievaných vcelku: vnútorná aj vonkajšia vrstva bitumenová farba
 • ochrana pri tvarovkách s navarenými prírubami: vnútorná odstredivo nanesená cementová vystieka, vonkajší tepelne nanášaný kovový zinok (200 g/m2) a bitumenová farba, príruby a zvary bitumenová farba
 • ostatné ochrany prosíme konzultovať

PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 (navarené príruby):
 - pre DN 60 - 200 je dĺžka 700 mm
PN 10, PN 16, PN 25 (navarené príruby):
 - pre DN 250 - 600 je dĺžka 1000 mm
PN 10 (navarené príruby):
 - pre DN 700 - 1000 je dĺžka 1500 mm
PN 16, PN 25 (tvarovky odlievané vcelku)
 - pre DN 700 - 1000 je dĺžka 1400 mm
PN 10, PN 16, PN 25 (tvarovky odlievané vcelku):
 - pre DN 1200 - 1400 je dĺžka 2000 mm
 - DN 1500 prosíme konzultovať
 - pre DN 1600 je dĺžka 2400 mm
PN 10, PN 16 (tvarovky odlievané vcelku):
 - DN 1800 a 2000 prosíme konzultovať
 

Tvarovky prírubové s navarenou kotviacou prírubou TPK DN 60-2000


04priru94.gif

04priru94a.gif

04priru94b.gif
 • TPK kusy môžu byť odliate vcelku alebo s navarenými prírubami
 • ochrana pri tvarovkách odlievaných vcelku: vnútorná aj vonkajšia vrstva bitumenová farba
 • ochrana pri tvarovkách s navarenými prírubami: vnútorná odstredivo nanesená cementová vystieka, vonkajší tepelne nanášaný kovový zinok (200 g/m2) a bitumenová farba, príruby a zvary bitumenová farba
 • ostatné ochrany prosíme konzultovať

PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 (navarené príruby):
 - pre DN 60 - 200 je dĺžka 700 mm
PN 10, PN 16, PN 25 (navarené príruby):
 - pre DN 250 - 600 je dĺžka 1000 mm
PN 10 (navarené príruby):
 - pre DN 700 - 1000 je dĺžka 1500 mm
PN 16, PN 25 (tvarovky odlievané vcelku)
 - pre DN 700 - 1000 je dĺžka 1400 mm
PN 10, PN 16, PN 25 (tvarovky odlievané vcelku):
 - pre DN 1200 - 1400 je dĺžka 2000 mm
 - DN 1500 je dĺžka 2470 mm
 - pre DN 1600 je dĺžka 2200 mm
PN 10, PN 16 (tvarovky odlievané vcelku):
 - DN 1800 a 2000 prosíme konzultovať

Vyrovnávacie S kusy DN 80, 100, 150


04priru99.gif
 • vyrovnáva výšku krytia medzi radom a hydrantom
 • otočné príruby

04priru99b.jpg